ANDRZEJ KRZEMIŃSKI

Związek Polskiego Leasingu

  • Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu

Prezes Zarządu PKO Leasing odpowiedzialny za nadzorowanie Obszarów: Sprzedaży, Produktów, Procesów, Ubezpieczeń, Strategii, Zarządzania Projektami, Prawnego, Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Audytu.

W latach 2014-2017 Andrzej Krzemiński pełnił funkcję Prezesa Zarządu Raiffeisen- Leasing Polska. Jest również przewodniczącym Związku Polskiego Leasingu.

W trakcie swojej dwudziestosiedmioletniej pracy na rynku finansowym pełnił m.in. funkcje:

Wiceprezesa Zarządu Deutsche Bank PBC w latach 2012-2014, gdzie odpowiadał za pion bankowości dla podmiotów gospodarczych.
Prezesa Zarządu EFL (Europejski Fundusz Leasingowy) w latach 2005-2012, gdzie był pomysłodawcą wielu projektów rozwojowych, m.in. firmy flotowej Carefleet czy utworzenia spółki faktoringowej Credit Agricole Commercial Finance. Z ramienia EFL był członkiem Komitetu Wykonawczego, a w latach 2009-2012 Przewodniczącym KW Związku Polskiego Leasingu.
Wiceprezesa odpowiedzialnego za sektor finansów konsumenckich w Grupie Credit Agricole w latach 2002-2005.
W latach 1998-2002 kierował kolejno sprzedażą w TFI Banku Handlowego, Handlobanku, Citibanku oraz tworzył CitiFinancial – sieć sprzedaży produktów consumer finance.
Swoją karierę rozpoczynał w 1990 w Banku Inicjatyw Gospodarczych (dziś Bank Millennium) gdzie m.in. od 1996 współtworzył projekt nowoczesnej bankowości detalicznej.
Andrzej Krzemiński zasiadał także w Zarządzie Konfederacji Lewiatan, Zarządzie Leaseurope, Radach Nadzorczych Fiat Bank i Credit Agricole Bank oraz Radach Nadzorczych spółek-córek EFL stworzonych w trakcie jego kadencji.

Andrzej Krzemiński jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa).

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych