Odbyło się I posiedzenie Rady Programowej NCCD 2017

W dniu 19.09 odbyło się I posiedzenie Rady Programowej IV edycji konferencji November Credit & Collection Days (9-10 listopada 2017).

Rada Programowa w której w skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący branżę IT, wiodące spółki windykacyjne, przedsiębiorstwa, kancelarie prawne, biura informacji gospodarczej oraz wywiadownie gospodarcze, branżę leasingową i instytucje pożyczkowe, podczas owocnych obrad dokonała wyboru zakresu tematycznego konferencji.

Podczas dwudniowej konferencji NCCD zostaną poruszone m.in. następujące tematy:

Trendy makroekonomiczne z perspektywy rynku polskiego jak również Europy zachodniej,
Płynność finansowa w przedsiębiorstwach,
Zabezpieczenia należności,
Nowe technologie i cyberbezpieczeństwo oczami praktyków,
Zarządzanie wierzytelnościami i rozwój działów windykacyjnych w przedsiębiorstwach,
Najbardziej aktualne informacji o nadchodzących zmianach w legislacji,
Zmiany i komentarze odnośnie rozliczeń VAT i CIT
Podczas IV edycja November Credit & Collection Days 2017 szczególną uwagę zwrócimy na:

– technologie i innowacyjne narzędzia finansowe pomocne w optymalizacji płynności finansowej w przedsiębiorstwie

– głosy i analizy specjalistów z rynków międzynarodowych dotyczące cyberprzestępczości, policzalności kosztów prowadzenia windykacji w firmie oraz aspektów prawnych w zakresie zmieniającego się prawa w środowisku podatkowym

– business case ekspertów i praktyków wiodących spółek w Polsce i zagranicą

Jak co roku nie zabraknie debat z udziałem praktyków, liderów i specjalistów związanych z B2B.

Zachęcamy do rejestracji uczestnictwa w wydarzeniu oraz śledzenia aktualności na profilach NCCD w mediach społecznościowych: LinkedIn i Facebook oraz na stronie www.nccd.pl.

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem http://www.nccd.pl/warunki-uczestnictwa-2/ (do 15 października obowiązuje niższa cena uczestnictwa).

Zapraszamy!

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych