prof. ndzw. dr hab. KATARZYNA KRECZMAŃSKA – GIGOL

SGH w Warszawie, KGHM Polska Miedź SA

  • Pracownik naukowy Instytutu Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wiceprezes ds.Finansowych KGHM Polska Miedź SA
Ekspert w dziedzinie płynności finansowej, faktoringu, windykacji należności i źródeł finansowania. Wieloletni pracownik bankowy. Autorka ponad stu publikacji naukowych o tematyce finansowej, w tym kilkunastu książek. Najnowsze jej książki to: „Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału” i „Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności”. Jest współautorką i redaktorem naukowym książek: „Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa”, „Windykacja należności – ujęcie interdyscyplinarne” oraz najnowszej „Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie”. Kierownik studiów podyplomowych „Windykacja Należności” w SGH oraz wykładowca i merytoryczny opiekun na studiach podyplomowych „Zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa” (www.sgh.waw.pl). Od wielu lat prowadzi szkolenia dla przedsiębiorstw, banków i instytucji finansowych.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych