DR TADEUSZ BIAŁEK

Związek Banków Polskich

  • PhD in legal sciences,
  • Director of the Legal & Legislative Department of Polish Bank Association,
  • Legal advisor specialized in banking law, civilian law and data protection law,
  • Secretary and the member of the presiding board of the Council of Banking Law,
  • Member of the Legal Committee of the European Banking Federation.

Uczestniczył w wielu pracach legislacyjnych nad ustawami m. in. w zakresie prawa bankowego i w zakresie regulacji dotyczących rynku finansowego Wykładowca prawa bankowego na wyższych uczelniach. Autor blisko trzydziestu publikacji z ww. zakresu

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych