PAWEŁ SZCZEPANKOWSKI

Atradius Crédito y Caución

  • Dyrektor zarządzający polskiego oddziału Atradius Crédito y Caución (od 2008).

Dwudziestoletnie doświadczenie w ubezpieczeniach finansowych: kredycie kupieckim i gwarancjach ubezpieczeniowych, zebrane w Polskim Towarzystwie Reasekuracyjnym, TU Allianz Polska oraz Gerling Polska. Od lipca 2008 pełni funkcję dyrektora zarządzającego polskiego oddziału Atradius.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Kolegium Prawa Akademii Koźmińskiego. Uczestnik programów rozwoju managerów Atradius Academy przy Rotterdam School of Management oraz Business Strategy Certificate SGMI Management Institut St. Gallen. Przewodniczący Podkomisji ds. ubezpieczeń należności przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Trener i współautor Modułu „Zarządzanie ryzykiem kredytowym z uwzględnieniem ubezpieczenia należności i informacji gospodarczej” Akademii POLRISK. Instruktor narciarstwa alpejskiego.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych